Εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ-Ιούλιος 2022

Νέοι Κύκλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
 Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.

Θερινά Σχολεία/Summer Schools

 Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Ανθρωπιστικές Σπουδές και Τέχνες

Κοινωνικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες

Επιστήμες Ζωής και Υγείας

Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης

Πληροφορίες:
http://www.diaviou.auth.gr/
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM
https://twitter.com/auth_kedivim
https://www.instagram.com/kedivim_auth/
diaviou@auth.gr

2310 996781, 996782, 996783

Μετάβαση στο περιεχόμενο