Νέα Προγράμματα από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ – Ιανουάριος 2022Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ ανακοινώνει την έναρξη νέων προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης. Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες

Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας

Ανθρωπιστικές Σπουδές και Τέχνες

Επιστήμες Ζωής και Υγείας

Πληροφορίες:
http://www.diaviou.auth.gr/
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM
https://twitter.com/auth_kedivim
https://www.instagram.com/kedivim_auth/
diaviou@auth.gr

2310 996781, 996782, 996783

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο