ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ(NATURAL RESOURCES: MONITORING, TECHNOLOGY AND BIOECONOMY)

Συνημμένη η προκύρηξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσικοί Πόροι:
Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία» του ΑΠΘ, για το έτος 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο