ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΠΜΣ | APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

The Departments of Medicine and Veterinary Medicine of the Aristotle University of
Thessaloniki are launching for the second year a Master of Science (MSc) in “APPLICATION OF
ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY”.

Επιπλέον πληροφορίες
Δείτε στο: https://www.med.auth.gr      και     https://endoscopicsurgery-auth.gr/site/

Επισυνάπτεται η προκήρυξη

Μετάβαση στο περιεχόμενο