Προκήρυξη Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Medical Research Methodology”

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» (MSc in Medical Research Methodology) για όγδοο συνεχές έτος (ΦΕΚ τ.B’ 3456/19.08.2020).

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ερευνητικά προγράμματα, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Συνημμένη η προκήρυξη του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Medical Research Methodology”:

Μετάβαση στο περιεχόμενο