Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία: Από τη θεωρία στην πράξη | Ημερίδα

Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ οργανώνει την Ημερίδα “Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία: Από τη θεωρία στην πράξη”, Δευτέρα 11 Απριλίου, ώρα έναρξης:14.00, στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.

Επιστημονική υπεύθυνη: Πολυτίμη Μακροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τομέα Γαλλικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ημερίδας:
http://ecriture-creative.thes.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο