Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Ευαγγελία Τσιμπλούλη

+30 2310997483, 995174

info@frl.auth.gr

 • Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αποσκοπεί στην πραγματοποίηση έρευνας, στην προετοιμασία εκπαιδευτικών και στην προετοιμασία μελλοντικών ερευνητών στη γλώσσα, στη λογοτεχνία και στη μετάφραση.Από το 1954-55 το Τμήμα λειτουργεί ως Γαλλικό Τμήμα του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Φιλοσοφικής Σχολής.Από το 1982, με το Ν.1268 λειτουργεί ως Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

  Αποτελεί τον έναν από τους δύο εθνικούς θεσμούς παροχής αρχικής εκπαίδευσης των καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας των σχολείων δημόσιας και ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης καθώς και των κέντρων διδασκαλίας ξένων γλωσσών όλης της επικράτειας.

  • Γραμματέας: Ευαγγελία Τσιμπλούλη

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995174

   Email: info@frl.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.)

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Δήμητρα Μωραΐτου
  • Κωνσταντίνος Πάγκαλος

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ελένη Αυγερινού
  • Ματθαίος Συμεωνίδης
  • Ευαγγελία Τσιμπλούλη
  • Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
  • Εργαστήριο Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών
  • Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία
  • Εργαστήριο Μετάφρασης και Επεξεργασίας Λόγου
  • Εργαστήριο Συγκριτικής Γραμματολογίας
 • Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο 2ο όροφο του παλαιού κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 307). Η Βιβλιοθήκη διαθέτει μια πλούσια συλλογή από βιβλία και λεξικά (~8000 τίτλοι) καθώς και αρχείο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή (~120 CD).

  Διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή ώστε φοιτητές και διδάσκοντες να μπορούν να χρησιμοποιούν  στον Κατάλογο Πρόσβασης Κοινού (OPAC – Online Public Access Catalogue) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνει το υλικό όλων των Τμηματικών Βιβλιοθηκών καθώς και αυτό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

  Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και ακολουθεί τον ενιαίο κανονισμό λειτουργίας του συστήματος βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, ενώ καθημερινά λειτουργεί και ως αναγνωστήριο από τις 9.00 έως τις 19.00.

  URL: http://www.frl.auth.gr

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Βιβλιοθήκη Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
  Αίθουσα 307, 2ος όροφος
  Πανεπιστημιούπολη
  54124  Θεσσαλονίκη

 • Η νησίδα Η/Υ στεγάζεται στις αίθουσες 308α και 308β, στον 2ο όροφο του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και διαθέτει:

  • 30 Η/Υ συνδεδεμένους στο δίκτυο του ΑΠΘ και δυνατότητα σύνδεσης και άλλων υπολογιστών μέσω ασύρματου δικτύου. Οι αίθουσες διαθέτουν βιντεοπροβολείς και δικτυακούς εκτυπωτές. Η πρόσβαση είναι ελέυθερη για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος και τους φοιτητές Erasmus από τις 09.00 έως τις 16.00, όταν δεν γίνονται μαθήματα.
  • Οπτικοακουστικό εξοπλισμό μαγνητοσκόπησης, ηχογράφησης, προβολής και φωτογράφησης.

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Νησίδα Η/Υ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
  Παλαιό Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
  2ος όροφος  (αίθουσες 308α και 308β)
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 998852
  Φαξ: +30 2310 997502
  Email: pagalos@frl.auth.gr
  URL: http://www.frl.auth.gr

 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Γαλλική Λογοτεχνία του 20ου αιώνα και Συγκριτική Γραμματολογία” και “Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου”.

  Επίσης η Σύγκλητος στην ίδια συνεδρίαση, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο: “Σημειολογία με Εφαρμογές στη Μετάφραση”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο