Κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΘ για το μήνα Αύγουστο 2021

Κάρτες απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΘ για το μήνα Αύγουστο 2021

Το αντίτιμο της κάρτας θα κατατίθεται σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς για τον μήνα Αύγουστο, από τις πέντε (5) έως δέκα πέντε (15) Ιουλίου

‘Ολα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (μόνιμοι υπάλληλοι, ΙΔΑΧ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη ΔΕΠ, Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου, Εργολαβικοί Υπάλληλοι Α.Π.Θ.), μπορούν να αποκτήσουν την κάρτα απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΘ.
Αναλυτικότερα.
Τα ενδιαφερόμενα μέλη, που προσέρχονται για πρώτη φορά στην Ε.Υ για έκδοση κάρτας ΟΑΣΘ, θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία. Η εγγραφή των νέων μελών προηγείται της κατάθεσης του αντιτίμου:
Α. ΕΓΓΡΑΦΗ. Στο Γραφείο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (κτίριο Διοίκησης, γραφείο 18)
1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία)
2. Έγγραφο που αποδεικνύει την εργασιακή σχέση με το Α.Π.Θ. Η διαδικασία έκδοσης κάρτας ΟΑΣΘ δεν αναφέρεται στα προστατευόμενα μέλη. Ανάλογα με τη σχέση εργασίας στο Α.Π.Θ., μπορεί να είναι:
– κάρτα μέλους Α.Π.Θ. ή μισθοδοτική κατάσταση (για το μόνιμο προσωπικό,
ΙΔΑΧ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, μέλη ΔΕΠ)
– βεβαίωση από το Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού Α.Π.Θ. ή φωτοτυπία
της σύμβασης έργου (για συμβασιούχους ορισμένου χρόνου)
– βεβαίωση εργοδότη ή φωτοτυπία της σύμβασης (για τους εργολαβικούς υπαλλήλους)
3α. Μία (1) φωτογραφία, για τα μέλη που εκδίδουν κάρτα για πρώτη φορά
3β. Φωτοτυπία του στελέχους της κάρτας, για τα μέλη που ήδη διαθέτουν κάρτα
Β. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
Τα νέα αλλά και τα ήδη υπάρχοντα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να αποκτήσουν κάρτα απεριορίστων διαδρομών μέσω της Επιτροπής Υγείας απαιτείται πλέον για λόγους χρηστής διαχείρισης, να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασμό, το αντίτιμο της κάρτας, δηλαδή:

– 21,50€, για μηνιαία κάρτα
-60,50€, για τριμηνιαία κάρτα

Το αντίτιμο της κάρτας θα κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον τραπεζικό λογαριασμό με 5202-002150-123 αριθμό και δικαιούχο: την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Α.Π.Θ. Α.Ε
IBAN: GR57 0172 2020 0052 0200 2150 123
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ. Να τηρείται υποχρεωτικά η ακόλουθη σειρά ως αιτιολογία κατάθεσης.
1) ΟΑΣΘ.
2) Να αναγραφεί ο Αριθμ. Στελέχους Κάρτας ΟΑΣΘ. Τα νέα μέλη που δεν διαθέτουν Αρ. Στελ. Κάρτας δεν συμπληρώνουν το συγκεκριμένο πεδίο.
3) Ονοματεπώνυμο
Ηλεκτρονική Κατάθεση Αντιτίμου.
Σε περίπτωση που γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση μεταξύ διαφορετικών τραπεζών π.χ. από την Εθνική Τράπεζα στην Τράπεζα Πειραιώς, ο καταθέτης επιβαρύνεται επιπλέον με το ποσό των 4,5€ και η κατάθεση του ποσού φαίνεται στην αναλυτική κίνηση λογαριασμού της τράπεζας, με το πέρας δυο (2) εργάσιμων ημερών.
Οι κάρτες θα διατίθενται όπως πάντα, από τη γραμματεία της Επιτροπής Υγείας τις δύο (2) τελευταίες εργάσιμες μέρες του εκάστοτε μήνα σύμφωνα με το αντίγραφο της κίνησης λογαριασμού της τράπεζας, όπου αποτυπώνονται οι καταθέσεις των ενδιαφερομένων. Οι ώρες διάθεσης είναι οι ώρες λειτουργίας του γραφείου, από τις 8:30 -14:30 (κτίριο Διοίκησης, γραφείο 18, 2310 995386, e-mail: socialcom@ad.auth.gr)

Μετάβαση στο περιεχόμενο