Η’ Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας για την Ανατολική Λατρεία (SOL)

Θεσσαλονίκη, 13-18 Ιουνίου 2022

Το Η’ Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας για την Ανατολική Λατρεία (Society for Oriental Liturgy – ) πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 13ης και 18ης Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα. Το ως άνω συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ (μέσω του Εργαστηρίου Λειτουργικών Μελετών), ως και με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν καταξιωμένοι καθηγητές ως και νεότεροι επιστήμονες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τον Σλαβικό κόσμο και τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι εργάζονται ερευνητικά στο γνωστικό πεδίο της Λειτουργικής επιστήμης και των συναφών κλάδων. Στο παρελθόν τα Συνέδρια της Εταιρείας πραγματοποιήθηκαν σε πόλεις, όπως το Eichstätt της Γερμανίας, τη Ρώμη, τη Νέα Υόρκη, το Prešov της Σλοβακίας, τον Βόλο, τη Louaize του Λιβάνου και το Etchmiadzin της Αρμενίας.

Η διεθνής επιστημονική Εταιρεία για την Ανατολική Λατρεία (SOL) σκοπό έχει την καλλιέργεια και την προώθηση της μελέτης της Ανατολικής Χριστιανικής Λατρείας σε όλες τις εκφάνσεις και τις ιστορικές φάσεις της (καταβολές, σύγχρονη πράξη, θεολογία, πνευματικότητα). Παράλληλα, επεκτείνεται και
στους συναφείς κλάδους, όπως, για παράδειγμα, την υμνογραφία και τη μουσικολογία, την αρχιτεκτονική και την αρχαιολογία, την εικονογραφία και τις άλλες λειτουργικές τέχνες. Εξετάζει επίσης και τις ποικίλες μεθοδολογίες της συναφούς επιστημονικής έρευνας (φιλολογική – κειμενική
ανάλυση, συγκριτική λειτουργιολογία, ιστοριογραφία, ποιμαντική θεολογία, κοινωνική θεωρία, τελεστική κ.ο.κ.). Προς εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας, οργανώνονται διεθνή συνέδρια ανά διετία, στα οποία ειδικοί επιστήμονες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες για προώθηση της περαιτέρω έρευνας. Ταυτόχρονα, νεότεροι ερευνητές των ως άνω γνωστικών πεδίων έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το έργο τους σε ένα διεθνές επίπεδο και περιβάλλον.

Rev. Chrysostomos Nassis, DTheol
Assistant Professor of Byzantine Liturgy
Director, Laboratory for Liturgical Studies
School of Social Theology and Christian Culture, AUTH
nassis@past.auth.gr, +30 2310 997095
http://elm.past.auth.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο