Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού

Θεολογική Σχολή

Απόστολος Κραλίδης

Ζωή Κοπαϊλα

+30 2310996680, 996681, 996682, 996683

info@past.auth.gr

 • Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού καταρτίζει στελέχη της Θεολογικής Επιστήμης α) για την καλλιέργεια κατά πρώτον της θεολογικής έρευνας και κατά δεύτερο για την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας της Θεολογίας με τη Φιλολογία, την Αρχαιολογία, τη Φιλοσοφία, τη Νομική, την Ιατρική και τις Φυσικές Επιστήμες, β) για τη στελέχωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παρεμφερών εκπαιδευτικών φορέων, γ) για τη στελέχωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κληρικούς και λαϊκούς υψηλών προσόντων με γνώση του ελληνικού και διεθνούς επιστημονικού περιβάλλοντος, δ) για την εργασία σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς, επιχειρηματικούς και διεθνείς φορείς, όπως επίσης στελέχη των εκκλησιαστικών τεχνών και της διαχείρισης του πολιτιστικού αποθέματος της εκκλησιατικής παράδοσης και πράξης (λόγου και τέχνης).

        Oι σπουδές διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και οδηγούν σ’ ένα ενιαίο πτυχίο.

  Το Τμήμα παρέχει:

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις: α) Αγίας Γραφής (i. Παλαιά Διαθήκη, ii. Καινή Διαθήκη) β) Πατερικής Γραμματείας και Αγιολογίας (i. Πατερική Γραμματεία, ii. Αγιολογία) γ) Θρησκειολογίας, δ) Εκκλησιαστικής Ιστορίας, ε) Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας, στ) Ελληνισμού και Ορθοδοξίας ζ) Λειτουργικής, η) Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, θ) Βυζαντινής Μουσικολογίας – Υμνολογίας, ι) Κανονικού Δικαίου, ια) Ποιμαντικής και Ποιμαντικής Ψυχολογίας, ιβ) Παιδαγωγικής – Χριστιανικής Παιδαγωγικής, ιγ) Χριστιανικής Ηθικής και Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού.

  2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Θεολογίας, το οποίο είναι ενιαίο και ανεξάρτητο από την ειδίκευση.

  • Η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές καθημερινά 12.00-13.00

   Οι φοιτητές πρέπει να επιδεικνύουν την φοιτητική τους ταυτότητα.

   Γραμματέας: Ζωή Κοπαϊλα

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 996680

   Email: info@past.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Βασιλική Σγουρνιού
  • Γεωργία Χριστοδούλου
  • Κωνσταντίνος Σκύφτας

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Ευτέρπη Βαφειάδου
  • Ζωή Κοπαϊλα
  • Αθηνά Κυμιωνάκη
  • Εργαστήριο Παιδαγωγικής- Χριστιανικής Παιδαγωγικής
  • Εργαστήριο Ιστορίας, Πολιτικής, Διπλωματίας και Γεωγραφίας της Εκκλησίας
  • Εργαστήριο Βιβλικών Σπουδών
  • Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών
  • Κέντρο Αγίου Δημητρίου και Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά
 • Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί Βιβλιοθήκη, η οποία προέκυψε από την ενοποίηση των επιμέρους βιβλιοθηκών των παλιών Σπουδαστηρίων της Σχολής, που ήταν κατεσπαρμένες σ’ όλο το κτήριο. Η Βιβλιοθήκη είναι πλούσια και οργανωμένη, και διαθέτει αναγνωστήριο. Η διοίκησή της ασκείται από την Κοσμητεία της Σχολής.

  Διοικητικό προσωπικό:
  Αικατερίνη Μπρανιώτου
  Απόστολος Τζελιάτης
  Αναστασία Ευσταθιάδου

  Τηλέφωνο: +30 2310 996690

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Θεολογική Σχολή
  Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
  Κτίριο Θεολογικής,1ος όροφος
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Υπεύθυνος/η:
  Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Θεολογική Σχολή
  Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
  Κτίριο Θεολογικής, 4ος όροφος
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 997289
  Email: iangelis@past.auth.gr

 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  1.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2880/5-2-2014
  Γνωστικό αντικείμενο: «Πατρολογία-Αγιολογία»

  2.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2884/3-4-2014
  Γνωστικά αντικείμενα: «Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας» και «Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας»

  3.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2890/7-7-2014
  Γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού»

  4.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2891/23-7-2014
  Γνωστικό αντικείμενο: «Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική»

  5.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2897/7-11-2014
  Γνωστικά αντικείμενα: «Ιστορία Θρησκειών» και «Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»

  6.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2919/11-12-2015

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2919/11-12-2015, ενέκρινε το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του ν. 4009/2011, όπως αυτός ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο : “Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού”.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-12-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

  Στην ίδια Συνεδρίαση, ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών, για το γνωστικό αντικείμενο:

  “Ποιμαντική-Εξομολογητική”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-12-2017), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  7.Αριθμός συνεδρίασης της Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Κανονικό Δίκαιο”
  “Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη”
  “Πηγές Κανονικού Δικαίου”
  “Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας”
  “Παιδαγωγικά – Χριστιανική Παιδαγωγική”
  “Αισθητική της Λατρείας – Ομιλιτική”
  “Λειτουργική. Ιστορία και Θεολογία της Θείας Λατρείας”
  “Πηγές της Θείας Λατρείας. Βυζαντινή Λειτουργική Παράδοση”
  “Βιβλική Θεολογία και Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης”
  “Παλαιά Διαθήκη. Εισαγωγή, Ερμηνεία και Βιβλική Αρχαιολογία”
  “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Πατερικής Περιόδου μέχρι τον Θ΄Αιώνα”
  “Καινή Διαθήκη: Ιστορία των Χρόνων, Ερμηνεία και Θεολογία της Καινής Διαθήκης”
  “Καινή Διαθήκη: Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική”
  “Καινή Διαθήκη. Ερμηνεία και Θεολογία”
  “Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία από τον 1ο έως τον 8ο Αιώνα”
  “Εκκλησιαστική Γραμματεία από τον 9ο μέχρι τον 15ο Αιώνα”
  “Εκκλησιαστική Γραμματεία από την Άλωση (1453) μέχρι Σήμερα”
  “Ιστορία Δογμάτων”
  “Συμβολική, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις”
  “Ερμηνεία Δογματικών και Συμβολικών Κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας”
  “Σύγχρονες Χριστιανικές Αιρέσεις”
  “Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας”
  “Εκκλησιαστική Ιστορία”
  “Ιστορία και Σύγχρονη Κατάσταση των Σλαβικών και Λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών”
  “Λειτουργική. Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία”
  “Ιστορία Πρεσβυγενών Πατριαρχείων”

  Επίσης στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική”
  “Πατρολογία Αγιολογία”
  “Δογματική της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας”
  “Πηγές της Εκκλησιαστικής Ιστορίας”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Μετάβαση στο περιεχόμενο