Πρυτανικές Αρχές

Περικλής Α. Μήτκας
Πρύτανης 
Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή
Τηλ.: +30 2310 996715, -6728, -6703
Φαξ : +30 2310 996706
e-mail: rector@auth.gr , rector-secretary@auth.gr

Βιογραφικό σημείωμα Πρύτανη του Α.Π.Θ.

 

Θεόδωρος Λ. Λαόπουλος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Σχολή  Θετικών Επιστημών
Τηλ.: +30 2310 996848
e-mail: vice-rector-rc@auth.gr, vrect-rc-secretary@auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού

 

Δέσποινα Ι. Κλαβανίδου
Αντιπρύτανις Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, Νομική Σχολή
Τηλ.: +30 2310 996848
e-mail: vice-rector-pd@auth.gr, vrect-pd-secretary@auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρώτριας Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

Αριάδνη Στογιαννίδου
Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή
Τηλ.: +30 2310 996709
Φαξ : +30 2310 997390
e-mail: vice-rector-ac@auth.gr, vrect-ac-secretary@auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων

 

Νικόλαος Χρ. Βαρσακέλης
Αντιπρύτανης Οικονομικών
Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Τηλ.: +30 2310 996716
Φαξ : +30 2310 997390
e-mail: vice-rector-ec@auth.gr, vrect-ec-secretary@auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα  Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών

 

Γεώργιος Ι. Δέλλιος
Αντιπρύτανης Ανθρώπινων Πόρων
Καθηγητής Τμήματος Νομικής, Νομική Σχολή
Τηλ.: +30 2310 996713 -6708
Φαξ : +30 2310 996729
e-mail: vice-rector-hr@auth.gr, vrect-hr-secretary@auth.gr

Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτή Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων