Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 430.000 m2, ενώ ορισμένες  από τις εγκαταστάσεις του, είτε εκπαιδευτικές είτε διοικητικές, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης ή σε άλλες πόλεις.

Συνολικά περιλαμβάνει 11 σχολές, που συγκροτούνται από 40 τμήματα 1 μονοτμηματική σχολή.
Λειτουργούν 64 Κλινικές (Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής), 314 θεσμοθετημένα Εργαστήρια
και 23 Σπουδαστήρια.
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, μία από τις μεγαλύτερες στα Βαλκάνια, μαζί με τις 47 περιφερειακές βιβλιοθήκες των Τμημάτων και των Σχολών, συγκροτούν το σύστημα βιβλιοθηκών του AΠΘ.

Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών, 1 εισαγωγική κατεύθυνση (Μουσουλμανικών Σπουδών) και 1 ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 200 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή. Επιπλέον έχουν συναφθεί σημαντικές συνεργασίες με ξένα Ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, Ελλήνων και αλλοδαπών υποψήφιων διδακτόρων.
Σήμερα φοιτούν 90.299 φοιτητές, εκ των οποίων οι 76.987 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.496 μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, 4.609 είναι υποψήφιοι διδάκτορες.

Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 1.612 άτομα, το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) σε 371 άτομα και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε 98.
Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν ακόμη 127 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.), ενώ στη Διοίκηση εργάζονται 253 Mόνιμοι Yπάλληλοι και 267 
με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)

Μετάβαση στο περιεχόμενο