Δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής Έργου

Δευτέρα 20-9-2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο του Τμήματος Διοίκησης (Κτίριο Διοίκησης, όροφος 6ος) θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 4614/14-9-2021 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων & δικτύου ομβρίων στο Πανεπιστημιακό Campus στη Θέρμη».

Αριθμός Διακήρυξης: 17/2019

Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 231.451,61 € 

Αριθμός Σύμβασης: 22826/23-4-2020

Ανάδοχος:  «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Χρηματοδότηση: ΚΕ 2018ΣΕ04600012 του ΠΔΕ

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΘ

   

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο