Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Τιμολέων Κοσμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)

 • 1. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων έχει ως έργο την ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση καλών σχέσεων του Πανεπιστημίου με τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα με σκοπό την προβολή του στο εξωτερικό. Ακόμη έχει την ευθύνη του συντονισμού και της διαχείρισης των Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας που έχει συνάψει το Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της Αυστραλίας, της Εγγύς, Μέσης και της Άπω Ανατολής.

  2. Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων αποτελείται από δεκαπέντε μέλη ΔΕΠ  τα οποία ορίζονται από τη Σύγκλητο.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 14/29-4-2024.

  H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2025.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Καθηγήτρια (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Ιωάννης Γήτας, Καθηγητής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Ζωγραφία Ζωγραφίδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
  • Θεόδωρος Καραπάντσιος, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)
  • Κυριακή Κοσμίδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
  • Ιωάννης Παπαγεωργίου, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
  • Άννα Σταυρακοπούλου, Καθηγήτρια (Τμήμα Θεάτρου)
  • Πετρούλα Τσοκαλίδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)
  • Νικόλαος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)
  • Τατιανή Ραπατζίκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
  • Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Δήμητρα Ψάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Γεωργία Γαβριηλίδου, μέλος Ε.Ε.Π. (Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας)
  • Ιωάννα Γεωργιάδου, Διοικητική Υπάλληλος (Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων)
Μετάβαση στο περιεχόμενο