Διευθύντρια
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή, 1ος όροφος

Ταχ. Θυρίδα 48

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995311
+30 2310 997361

F: 

+30 2310 995311
+30 2310 997361

E: 

Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία  και την Ειρήνη ιδρύθηκε το 1997 με Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της UNESCO και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Σκοπός της Έδρας είναι η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στον τομέα "Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Ειρήνη" σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (άρθρο 2 της Συμφωνίας). Οι δραστηριότητες της Έδρας UNESCO προωθούν στο Πανεπιστήμιο και στις άλλες δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης τις αξίες ενός πολιτισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης και μη βίας και αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση σ’ αυτές των εκπαιδευτικών , των φοιτητών-μαθητών και της κοινής γνώμης.

 

Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. είναι η εξέλιξη και θεσμοθέτηση:

  • του Προγράμματος Εκπαίδευσης για την Ειρήνη που άρχισε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (1986) και επεκτάθηκε το 1988 και σε Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, με κύριο ερευνητικό πρόγραμμα "Τα Σχολικά Βιβλία στη χώρα μας και η Εκπαίδευση για την Ειρήνη".  
  • του Διατμηματικού Διεπιστημονικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ειρήνη, με τίτλο "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα", το οποίο λειτουργεί στο Α.Π.Θ. ανελλιπώς από το 1994.
  • των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (έτος ίδρυσης: 1986).

 

Εισηγήτρια και υπεύθυνη του Προγράμματος από το 1986 κ.ε. είναι η ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου.

 

Η Έδρα UNESCO συνδέει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διεθνείς διακυβερνητικούς  Οργανισμούς (UNESCO, UNICEF κ.ά.), με το Παγκόσμιο Δίκτυο των 655 Εδρών UNESCO και με τα 62 Δίκτυα UNITWIN της UNESCO (σε 770 Α.Ε.Ι., σε 126 κράτη), με το Δίκτυο των 41 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, τα οποία συνδιοργανώνουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με θέμα "τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό", καθώς και με πολλές διεθνείς και ελληνικές ΜηΚυ.Ο.

 

 Οι δραστηριότητες της Έδρας είναι οι ακόλουθες:

  • Η Έδρα UNESCO οργανώνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

α) Ένα διατμηματικό / διεπιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαίδευσης στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη, με τίτλο " Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις" (προπτυχιακό επίπεδο). Το Πρόγραμμα προσφέρεται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκεται από Καθηγητές από όλα τα Τμήματα του Α.Π.Θ. και άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και από εκπροσώπους διεθνών Οργανισμών. Στο Πρόγραμμα αυτό, δίδαξαν ως τώρα (1994-2011) περισσότερα από 100 μέλη ΔΕΠ από 35 περίπου Τμήματα του Α.Π.Θ. (Τμήματα Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φυσικής, Χημείας κ.ά.) και άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας (Πανεπ. Μακεδονίας, Πανέπ. Θεσσαλίας, Πανεπ. Ιωαννίνων, Αιγαίου, Δημοκρίτειο Πανεπ. Θράκης κ.ά.) Παρουσιάστηκαν περισσότερα από 100 διαφορετικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. Ενεγράφησαν και παρακολούθησαν τα μαθήματα περισσότεροι από 4.000 φοιτητές (διάστημα 1994-2010).

Μερικά από τα θέματα - αντικείμενο αυτού του ακαδημαϊκού Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα στις διάφορες μορφές τους, οι φυσικοί πόροι και η κατανομή τους, οι διεθνείς οργανισμοί και η συμβολή τους στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων, η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πυρηνική ενέργεια στις θετικές και αρνητικές χρήσεις της, ο χημικός και βιολογικός πόλεμος, το AIDS, τα ναρκωτικά, η κακοποίηση και παραμέληση του παιδιού, ο αναλφαβητισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός, αλλά και τα προγράμματα της UNESCO για τη δημιουργία ενός πολιτισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και Ειρήνης, η φιλοσοφία και η πρακτική της μη-βίας κ.ά.

β) Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "με αντικείμενο τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό". Το Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από 41 Πανεπιστήμια από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευθύνεται από το ομώνυμο Ευρωπαϊκό Διαπανεπιστημιακό Κέντρο (Έδρα: Βενετία) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πρόγραμμα συνεργάζεται με διεθνείς διακυβερνητικούς Οργανισμούς όπως η UNESCO.

Στο πλαίσιο αυτό, η Έδρα UNESCO οργανώνει διατμηματικό πρόγραμμα μαθημάτων για τους αλλοδαπούς φοιτητές οι οποίοι εκπονούν στο Α.Π.Θ. τη μεταπτυχιακή διατριβή τους υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Πρόγραμμα δίδαξαν μέχρι τώρα (1998-2010) 36 μέλη ΔΕΠ από 10 Τμήματα του Α.Π.Θ. (Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αγγλικής Φιλολογίας, κ.ά.), καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών (UNESCO, UNICEF) και Θεσμών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, και άλλοι.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι από τα ιδρυτικά Α.Ε.Ι. του Προγράμματος και εκπροσωπεί την Ελλάδα ως συντονίζον Πανεπιστήμιο.

Εκπονήθηκαν στην Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. 26 μεταπτυχιακές διατριβές. Αρκετές απ’ αυτές διακρίθηκαν μεταξύ των 5 καλύτερων από τις 85 που εκπονούνται κάθε χρόνο στα 41 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

  • Η Έδρα UNESCO προσφέρει μαθήματα στο αντικείμενό της και εκτός του Α.Π.Θ. (Ανωτάτη Σχολή Πολέμου, Σχολή Εθνικής Άμυνας, κ.ά.). Επίσης, οργανώνει συνέδρια, διεθνή και πανελλήνια, Ημερίδες και πολιτιστικές Εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
  • Επίσης, η Έδρα UNESCO συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλων των ειδικοτήτων, από όλη τη χώρα, για την καλλιέργεια των αξιών του Πολιτισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης στα σχολεία. Για το σκοπό αυτό, η Έδρα UNESCO δημιούργησε το 2001 Πανελλήνιο Δίκτυο Εκπαιδευτικών για έναν Πολιτισμό Ειρήνης και μη βίας στο οποίο συμμετέχει μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών.
  • Η Έδρα UNESCO σε συνεργασία με το Ινστιτούτο  Εκπαίδευσης για την Ειρήνη,  οργανώνουν διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις σε όλη τη χώρα σχετικά με τον πολιτισμό ειρήνης και μη βίας και το ρόλο της εκπαίδευσης σ’ αυτόν, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις παιδικής ζωγραφικής, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κ.ά.) για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.
  • Τέλος, η Έδρα UNESCO, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, εκδίδει βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό, όπως το βιβλίο “Για Έναν Πολιτισμό Ειρήνης – η εκπαίδευση για την Ειρήνη στο σχολείο” (2004, σελ. 531). Ο τόμος είναι συλλογικός και έχει διεπιστημονικό περιεχόμενο. Οι συγγραφείς είναι εκπρόσωποι διεθνών Οργανισμών (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF), Καθηγητές Πανεπιστημίου και εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων Επίσης, έχει εκδόσει "Το αλφαβητάρι της εκπαίδευσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την ειρήνη” (2001),  και “Το Δικαίωμα του Ανθρώπου στην Ειρήνη” (F. Mayor, 2009), κ.ά.

 

Όλες οι δραστηριότητες της Έδρας UNESCO, καθώς και η διοίκησή της, διεκπεραιώνονται από εθελοντές (μέλη ΔΕΠ, εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων, φοιτητές, μέλη μη κυβερνητικών Οργανώσεων, κ.ά.), οι οποίοι προσφέρουν τις γνώσεις και το χρόνο τους αφιλοκερδώς.

 

Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002. Στο σκεπτικό της Απόφασης της UNESCO για τη βράβευση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι “η Έδρα αυτή καταδεικνύει με τις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές της τη δύναμη των Πανεπιστημίων να συμβάλουν ώστε να οικοδομηθεί η Ειρήνη στη σκέψη των ανθρώπων, σύμφωνα με την Ιδρυτική Πράξη της UNESCO”.