Έδρα UNESCO / Εκπαίδευση στα Δικαιώματα των Ανθρώπων, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη

+30 2310995311,997361

unescochair_edu@auth.gr

 • Διευθύντρια

  Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
  Νομική Σχολή

  Διεύθυνση: 

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Κτίριο Νομικής Σχολής, 1ος όροφος, αίθουσα 109
  Ταχ. Θυρίδα 48
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 995311

                       +30 2310 997361

  Email: unescochair_edu@manthoss

  Ιστοσελίδα: http://unescochair.auth.gr/

  Ίδρυση & σκοπός της Έδρας UNESCO

  Η Έδρα UNESCO με αντικείμενο την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία  και την Ειρήνη ιδρύθηκε το έτος 1997 με Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της UNESCO και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι η πρώτη Έδρα UNESCO που δημιουργήθηκε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα.

  Σκοπός της Έδρας UNESCO είναι η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στο πεδίο “Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Ειρήνη” σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (άρθρο 2 της Συμφωνίας). Οι δραστηριότητες της Έδρας UNESCO προωθούν στο Πανεπιστήμιο και στις άλλες δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης τις αξίες ενός πολιτισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης και μη βίας και αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, των φοιτητών-μαθητών και της κοινής γνώμης.

  Διευθύντρια της Έδρας UNESCO:

  • Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ

  Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής της Έδρας UNESCO:

  • Αναστασία Κεσίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ
  • Άννα Μαρία Κώνστα, Επίκ. Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ

  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Έδρας UNESCO

  Η Έδρα UNESCO συνδέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διεθνείς διακυβερνητικούς  Οργανισμούς (UNESCO, UNICEF κ.ά.), με το Παγκόσμιο Δίκτυο των 877 Εδρών UNESCO σε 117 κράτη και με τα 46 Δίκτυα UNITWIN της UNESCO, με το διεπιστημονικό κέντρο Global Campus of Human Rights (GC) καθώς και με πολλές διεθνείς και ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

  • Η Έδρα UNESCO οργανώνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

  α) Ένα Διατμηματικό Μάθημα με τίτλο “Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις” (προπτυχιακό επίπεδο).

  Το μάθημα είναι μέρος του ακαδημαϊκού εκπαιδευτικού Προγράμματος της Έδρας UNESCO ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους και προσφέρεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής στις φοιτήτριες και στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ.

  Το παραπάνω μάθημα είναι διατμηματικό διεπιστημονικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη. Στις διαλέξεις οι φοιτήτριες και οι φοιτητές διδάσκονται θέματα σχετικά με: τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τις παραβιάσεις τους και τα Διεθνή Όργανα για την προστασία τους, τους Διεθνείς Οργανισμούς, τους Διεθνείς Θεσμούς και το ρόλο τους στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, τις βασικές έννοιες και τα προγράμματα δράσης της UNESCO για έναν Πολιτισμό Ειρήνης, τις μορφές μη βίας και τις έρευνες για την Ειρήνη, την εκπαίδευση και την ετερότητα, τα δικαιώματα και την πολιτική της αναπηρίας, τις έμφυλες διαστάσεις της ισότητας, τη θρησκεία και το φύλο, τις νέες τεχνολογίες και την ιδιωτική ζωή, τα δικαιώματα του παιδιού (παιδική εργασία, σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε ανηλίκους), τον διαπολιτισμικό διάλογο, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία (πρόσφυγες, μειονότητες), τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη βιοτεχνολογία και τη βιοηθική, κ.ά.
  Στο Διατμηματικό Μάθημα της Έδρας UNESCO διδάσκουν μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του AΠΘ.

  β) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει από το έτος 1998, μέσω της Έδρας UNESCO, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “European Master in Human Rights and Democratisation” (ΕΜΑ) με αντικείμενο τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό. Το ΑΠΘ είναι ένα από τα 15 ιδρυτικά Πανεπιστήμια του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο για την Ελλάδα. Το ανωτέρω Πρόγραμμα ΕΜΑ βασίζεται στη συμμετοχή 42 Πανεπιστημίων και Κέντρων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία και διευθύνεται από το Global Campus of Human Rights (GC). Το Global Campus είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ως στόχο την επιδίωξη της συνεχούς προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού μέσω της εκπαίδευσης, της εξειδικευμένης κατάρτισης  και συνεργασίας για την έρευνα σε διεθνές επίπεδο, διαμέσου ενός δικτύου περιφερειακών συνεργατών. Η κύρια έδρα του Global Campus βρίσκεται στη Βενετία/Ιταλία, ενώ οι έδρες των περιφερειακών συνεργατών βρίσκονται στην Αργεντινή, την Αρμενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τον Λίβανο, τη Νότια Αφρική και την Ταϊλάνδη. 

  Στο πλαίσιο αυτό, η Έδρα UNESCO οργανώνει πρόγραμμα μαθημάτων για τους αλλοδαπούς φοιτητές οι οποίοι εκπονούν στο ΑΠΘ τη μεταπτυχιακή διατριβή τους υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Πρόγραμμα του ΕΜΑ διδάσκουν από το 1998 μέχρι σήμερα μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ και έχουν διδάξει σε αυτό εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών (UNESCO, UNICEF) κ.ά.

  Οι εκπαιδευτικές δράσεις της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ επεκτείνονται και σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία παρουσιάζονται η αποστολή και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Έδρας, είτε με επισκέψεις των ακαδημαϊκών μελών της Έδρας UNESCO στους χώρους των σχολείων, είτε με επισκέψεις των ενδιαφερόμενων σχολείων στο ΑΠΘ.

  Άλλες δραστηριότητες της Έδρας UNESCO

  ● Η Έδρα UNESCO έχει ενεργή συνεργασία με την UNESCO στο Παρίσι και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.) για την UNESCO, τον Συνήγορο του Πολίτη όπως επίσης και με άλλους φορείς και πολλές ΜηΚυΟ.

  ● Για την προώθηση των αξιών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης η Έδρα UNESCO οργανώνει και συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια με  θέματα  όπως ο ρόλος των πανεπιστημίων και των εκπαιδευτικών για έναν πολιτισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και ειρήνης, τα δικαιώματα του παιδιού, η μετανάστευση, ο εθελοντισμός κ.λπ. Επίσης, αναπτύσσει δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση κατά το δυνατόν ευρύτερων πληθυσμιακών ομάδων σχετικά με τοπικά, περιφερειακά και παγκόσμια προβλήματα, όπως εκθέσεις ζωγραφικής με έργα παιδιών, συναυλίες, ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και της ειρήνης (λ.χ. δικαιώματα του παιδιού, δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων, περιβαλλοντικά δικαιώματα, εκπαίδευση σε θέματα ισότητας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη κ.ά.), επιμέλεια εκδόσεων σχετικά με την εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου, τη δημοκρατία και την ειρήνη κ.ά. Η Έδρα UNESCO διαθέτει βιβλιοθήκη με πολυάριθμα βιβλία που αφορούν το αντικείμενό της. Η Έδρα UNESCO βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002. Στο σκεπτικό της απόφασης της UNESCO για τη βράβευση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι “η Έδρα αυτή καταδεικνύει με

  Σκοπός της Έδρας UNESCO είναι η προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στο πεδίο “Δικαιώματα του Ανθρώπου, Δημοκρατία και Ειρήνη” σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (άρθρο 2 της Συμφωνίας). Οι δραστηριότητες της Έδρας UNESCO προωθούν στο Πανεπιστήμιο και στις άλλες δύο βαθμίδες της Εκπαίδευσης τις αξίες ενός πολιτισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειρήνης και μη βίας και αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, των φοιτητών-μαθητών και της κοινής γνώμης.

  Διευθύντρια της Έδρας UNESCO:

  • Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή ΑΠΘ

  Μέλη της Επιτροπής της Έδρας UNESCO:

  • Αναστασία Κεσίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ
  • Αφροδίτη Μπάκα, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ

  Εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Έδρας UNESCO

  Η Έδρα UNESCO συνδέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διεθνείς διακυβερνητικούς  Οργανισμούς (UNESCO, UNICEF κ.ά.), με το Παγκόσμιο Δίκτυο των 756 Εδρών UNESCO σε 114 κράτη και με τα 46 Δίκτυα UNITWIN της UNESCO, με το Δίκτυο European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC)/Global Campus of Human Rights (GC) καθώς και με πολλές διεθνείς και ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

  • Η Έδρα UNESCO οργανώνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης:

  α) Ένα διατμηματικό/διεπιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων Εκπαίδευσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη, με τίτλο “Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις” (προπτυχιακό επίπεδο). Το μάθημα πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους και προσφέρεται στους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ. Το πρόγραμμα μαθημάτων διδάσκεται από Καθηγητές από όλα τα Τμήματα του ΑΠΘ και άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, και σε αυτό έχουν διδάξει επίσης εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών και ΜηΚυΟ.

  Μερικά από τα θέματα-αντικείμενα αυτού του ακαδημαϊκού Προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

  Η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών, τα δικαιώματα του παιδιού, τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, οι φυσικοί πόροι και η κατανομή τους, η βιώσιμη ανάπτυξη, η βιοτεχνολογία και η βιοηθική, η πυρηνική ενέργεια στις θετικές και αρνητικές χρήσεις της, οι Διεθνείς Οργανισμοί και η συμβολή τους στην επίλυση των παγκόσμιων προβλημάτων κ.ά.

  β) Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετέχει από το έτος 1998, μέσω της Έδρας UNESCO, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “European Master in Human Rights and Democratisation” με αντικείμενο τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό. Το ΑΠΘ είναι ένα από τα 15 ιδρυτικά Πανεπιστήμια του Προγράμματος και το συντονίζον Πανεπιστήμιο για την Ελλάδα. Το ανωτέρω Πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από 41 Πανεπιστήμια από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διευθύνεται από το European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC)/Global Campus of Human Rights (GC). To Global Campus of Human Rights αποτελεί ένα παγκόσμιο δίκτυο Πανεπιστημίων χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βασίζεται στη συνεργασία ανάμεσα στο EIUC – που είναι τόσο η κεντρική δομή του δικτύου όσο και ο οργανισμός “ομπρέλα”- και σε επτά Περιφερειακά Προγράμματα (Ευρώπη, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Καύκασος, Αφρική, Ασία-Ειρηνικός, Λατινική Αμερική και Καραϊβική, Αραβικός κόσμος).

  Στο πλαίσιο αυτό, η Έδρα UNESCO οργανώνει πρόγραμμα μαθημάτων για τους αλλοδαπούς φοιτητές οι οποίοι εκπονούν στο ΑΠΘ τη μεταπτυχιακή διατριβή τους υπό την εποπτεία μελών ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο Πρόγραμμα διδάσκουν από το 1998 μέχρι σήμερα μέλη ΔΕΠ από διάφορα Τμήματα του ΑΠΘ, καθώς και εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών (UNESCO, UNICEF) κ.ά.

  Οι εκπαιδευτικές δράσεις της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ επεκτείνονται και σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα οποία παρουσιάζονται η αποστολή και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Έδρας, είτε με επισκέψεις των ακαδημαϊκών μελών της Έδρας UNESCO στους χώρους των σχολείων, είτε με επισκέψεις των ενδιαφερόμενων σχολείων στο ΑΠΘ.

  Άλλες δραστηριότητες της Έδρας UNESCO

  ● Η Έδρα UNESCO έχει ενεργή συνεργασία με την UNESCO στο Παρίσι και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή (Ε.Ε.Ε.) της UNESCO.

  ● Για την προώθηση των αξιών των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της Δημοκρατίας και της Ειρήνης η Έδρα UNESCO οργανώνει ποικίλες δράσεις, όπως εθνικά και διεθνή συνέδρια, συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια, εκθέσεις ζωγραφικής, λειτουργία βιβλιοθήκης της Έδρας UNESCO με βιβλία σχετικά με το αντικείμενό της, καθώς επίσης και συναυλίες, εκδόσεις βιβλίων κ.ά.

  Η Έδρα UNESCO βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002. Στο σκεπτικό της απόφασης της UNESCO για τη βράβευση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι “η Έδρα αυτή καταδεικνύει με τις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές της τη δύναμη των Πανεπιστημίων να συμβάλουν ώστε να οικοδομηθεί η Ειρήνη στη σκέψη των ανθρώπων, σύμφωνα με την Ιδρυτική Πράξη της UNESCO”. 

  Επειδή οι πόλεμοι αρχίζουν στο νου των ανθρώπων,
  γι’ αυτό στο νου των ανθρώπων πρέπει να οικοδομήσουμε
  την προστασία της Ειρήνης

  (Ιδρυτική Πράξη της UNESCO, 1945)

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο