Πρόεδρος: 

Ξενοφών Σαχίνης

Γραμματέας: 

Γεωργία Μανάβη-Βλάχου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κτίριο Διοίκησης, 1ος Όροφος
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 995072

F: 

+30 2310 995067

E: 

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Α.Π.Θ. λειτουργεί από το πανεπιστημιακό έτος 1984-1985.
Οι χώροι διδασκαλίας του Τμήματος μοιράζονται ανάμεσα στο κτίριο της οδού Παύλου Μελά 40 (4ος-5ος όροφος: Αίθουσες Διδασκαλίας και Συνεδριάσεων, Νησίδα Υπολογιστών, Γραφεία Καθηγητών ), στις εγκαταστάσεις στην Ικονίου 1 στη Σταυρούπολη και στις νέες εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ. στη Θέρμη.

Επιστροφή σε Σχολή Καλών Τεχνών