ΟΙΚΟ-ΑΠΘ

Το ΑΠΘ μετατρέπεται στο πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο της χώρας μέσα από ένα οργανωμένο πρόγραμμα δράσεων και πρωτοβουλιών για  την ενσωμάτωση της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε κάθε πτυχή της πανεπιστημιακής ζωής. 

Σχετικά Έγγραφα:

Οδηγός ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο ΑΠΘ
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στο ΑΠΘ
http://eco.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο