Εκπαίδευση

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα ολοκληρωμένο Πανεπιστήμιο, με Σχολές και Τμήματα που υπηρετούν όλο το φάσμα των επιστημών, από τις φυσικές και τις τεχνολογικές μέχρι τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις επιστήμες της υγείας. Στόχος του πανεπιστημίου μας είναι οι ίσες ευκαιρίες στη γνώση, την έρευνα και την ανθρώπινη επικοινωνία και το πανεπιστήμιο να είναι ο χώρος όπου σε ένα ανοιχτό περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας να υλοποιηθεί το όραμα για ένα καλύτερο κόσμο με ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής στη διεκδίκηση των αγαθών της οικονομικής ανάπτυξης και την κοινωνικής ευημερίας.
 
Στο Α.Π.Θ. λειτουργούν 41 Σχολές και Τμήματα, προσφέροντας προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων. Κάθε Σχολή/Τμήμα χορηγεί πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορικό δίπλωμα.
 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, τα τέλη εγγραφής και φοίτησης, οι αργίες, η διάρκεια των εξαμήνων φοίτησης, των εξετάσεων, η φοιτητική μέριμνα καθώς και οι υποτροφίες που χορηγεί το ΑΠΘ ορίζονται με νομικό και θεσμικό πλαίσιο (νόμοι, εσωτερικός κανονισμός και οργανισμός λειτουργίας του πανεπιστημίου).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών.
 
Επίσης, προσφέρει προγράμματα δια βίου μάθησης με ποικιλία γνωστικών αντικειμένων (Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης), καθώς και θερινά σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο