Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει οριστεί νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων από τα ελληνικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα Greek Diaspora, με καταληκτική ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.iie.org/en/Programs/Greek-Diaspora-Fellowship-Program/How-to-Apply#.V-kL5vmLScM

 

Eλίνα Μαυρογιώργου 
IKY/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+
Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης|Υπεύθυνη για τις Στρατηγικές Συμπράξεις, τους Όμιλους Κινητικότητας & την Πρακτική Άσκηση. 
Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41| 14234 Νέα Ιωνία
Tηλ. 210 3726388 | Fax. 210 3221863 
elinamav@iky.gr |www.iky.gr 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 30/09/2016 @ 12:24