Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο 2016, σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες του Α.Π.Θ., το μάθημα «Ιταλική γλώσσα: παραγωγή και κατανόηση προφορικού λόγου (επίπεδο Α2)» (απόφαση ΔΣ αριθμ.76/13-10-2016).

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές ώρες) κατά το διάστημα 3/11/2016-13/1/2017, Τετάρτη 17:15-19:30 στην Αίθουσα Γλωσσικό εργαστήρι του ΚΔΞΓ (ισόγειο Νομικής Σχολής) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, ΕΕΠ ΚΔΞΓ.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έχουν ήδη ολοκληρώσει το επίπεδο Α1, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποίηση ή με επιτυχή παρακολούθηση 2 εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησης.

Όσοι φοιτητές/ήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο του ΚΔΞΓ http://www.lance.auth.gr (στις ανακοινώσεις).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  30 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Ελένη Κουτούση

E: 

Τ: 
2310995165
2310997572
Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 19/10/2016 @ 13:55