Κείμενο προκήρυξης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση δέκα θέσων καθηγητών
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 
Τα παρακάτω Τμήματα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισαν την προκήρυξη των εξής θέσεων καθηγητών:
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων»(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002080249)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική Οδοντιατρική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002081006)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική Οδοντιατρική, Περιοδοντολογία και Βιολογία Εμφυτευμάτων» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00002081311)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(τηλ. Γραμματείας 2310997940  e-mail: info@math.auth.gr,)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική με έμφαση στους Πειραματικούς Σχεδιασμούς και τη Δειγματοληψία»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002080625)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995231  e-mail: info@vet.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ : 00002081592)
 
Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1368/30-12-2016 τ.Γ΄ (ημερ. κυκλ. 02-01-2017)  και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13-03-2017.
 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995244 e-mail:maligou@lit.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στη Διδακτική της Ελληνικής»
 (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00002078494)
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(τηλ. Γραμματείας 2310995231 e-mail:info@vet.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Ιπποειδών» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002078673)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Κτηνιατρική Χειρουργική-Εντατική Θεραπεία» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002079237)
Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Παθολογία Χοίρου» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για αναπληρωτή καθηγητή: 00002079603)
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(μη αυτοδύναμο Τμήμα) (τηλ. Γραμματείας Συγκλήτου) 2310996878 e-mail: gramm-syg@ad.auth.gr)
- Μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου»
(κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ για καθηγητή πρώτης βαθμίδας: 00002079915)

Οι προκηρύξεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1367/30-12-2016 τ.Γ΄ (Ημερ. Κυκλ. 2-1-2017) και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 13-03-2017.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ” και κατατείθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία των παραπάνω Τμημάτων. 
Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα και e-mail των παραπάνω Τμημάτων.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Καθηγητής

ΦΕΚ: 

1367/30-12-2016 τ.Γ΄ & 1368/30-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 13 Μάρτιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 23/01/2017 @ 9:03