Σύλλογος Φίλων Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.

Το Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Φίλων του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 2006 και από την άνοιξη του 2007, μετά την πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδρυτικών μελών και της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, είναι έτοιμο για δράση επιδιώκοντας την υλοποίηση των πολύπλευρων στόχων του.

Φωτογραφία: 
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Αγγελική Κοιλιάρη Καθηγήτρια
Ξενοφών Σαχίνης Καθηγητής
Θεόδωρος Δαρδαβέσης Καθηγητής
Θεοφανώ Παπαζήση Ομότιμη Καθηγήτρια
Θωμάς Γερασιμίδης Καθηγητής
Σχήμα Διοίκησης: 
Τηλέφωνο: 
2310991378
Fax: 
2310991610
Email: