Επιτροπή Εκδόσεων

Νικόλαος Παπαϊωάννου, Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)

Αιμίλιος Μαυρουδής, Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)

 • Η σύνθεση προέκυψε στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3103/20-4-2022

  Η Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2023. Δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται  πριν τη λήξη της, για μία ακόμη συνεχόμενη θητεία.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του.

 • Μέλη

  • Αραβανόπουλος Φίλιππος, Καθηγητής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Γούναρης Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Μανακίδου Ελένη, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Χρήστου Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού)
  • Χατζηπαντελής Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Παρτακελίδου Παναγιώτα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού και Τμήματος Εκδόσεων
  • Χατζηγεωργίου Αγγελική, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο