Επιτροπή Εκδόσεων

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Μιχαήλ Μπακογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)

 • Η σύνθεση προέκυψε στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 14/29-4-2024.

  Η Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2025.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Ελένη Αραμπατζίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας)
  • Δήμητρα Παρδάλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Ευστράτιος Δορδανάς, Επίκουρος Καθηγητής  (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Κωνσταντίνος Παπαστάθης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
  • Αγγελική Τριβυζαδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού)
  • Ευφροσύνη Εμμανουηλίδου, Διοικητική Υπάλληλος (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
  • Αγγελική Χατζηγεωργίου, Διοικητική Υπάλληλος (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
Μετάβαση στο περιεχόμενο