Επιτροπή Εποπτείας Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Καθηγητής (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

 • Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3071/21-7-2021.

  Ημερομηνία λήξης της θητείας της Επιτροπής Εποπτείας: 31-8-2023

 • Μέλη

  • Παπαδοπούλου Δέσποινα, Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας)
  • Αγαθοπούλου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Κουτσογιάννης Δημήτριος, Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο