Επιτροπή Εποπτείας Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Δέσποινα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας)

 • Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3132/29-6-2023.

  Ημερομηνία λήξης της θητείας της Επιτροπής Εποπτείας: 31-8-2025

 • Μέλη

  • Μαρίνα Ματθαιουδάκη, Καθηγήτρια (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας),  Αναπληρώτρια Πρόεδρος
  • Ανθούλα Ρεβυθιάδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Φιλολογίας)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, Καθηγητής (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο