Επιτροπή Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Δια Βίου Μάθησης)

Εποπτεία
Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ψυχολογίας
Πρόεδρος
Σωτήριος Βες Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής

1. Η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση συντονίζει τις δράσεις του Ιδρύματος που ήδη εντάσσονται στο παραπάνω Ε.Π. Επιπλέον, με βάση τις ανάγκες και τον προσανατολισμό του Α.Π.Θ. σχεδιάζει νέα έργα που μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτό.
2. Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις  31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-17.