Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

  • Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας αποτελείται από τις εξής Επιτροπές:

    α) Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Φοιτητών,
    β) Επιτροπή Προσβασιμότητας,
    γ) Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών

    Η Κεντρική Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας συντονίζει τις δράσεις των παραπάνω Επιτροπών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο