Επιτροπή Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας & Καινοτομίας

Ευστράτιος Στυλιανίδης, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)

Ευστράτιος Στυλιανίδης, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)

 • Η Επιτροπή Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) έχει ως έργο την  οργάνωση της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ και το συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων ώστε το νέο κτίριο να αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές για την υλοποίηση έργων διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου  με αριθμό 3089/7-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Ασημοπούλου Ανδρεάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), Αντιπρόεδρος
  • Σαμψωνίδης Δημήτριος, Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)
  • Σαμανίδου Βικτώρια, Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας)
  • Κωτσόπουλος Θωμάς, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Πλέρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής)
  • Κατράγκου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωλογίας)
  • Τσικαλουδάκη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Παπαζήσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Βιζιριανάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Φαρμακευτικής)
Μετάβαση στο περιεχόμενο