Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)

Νικόλαος Βασιλειάδης, Καθηγητής (Τμήμα Πληροφορικής)

  • Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της δικτυακής πολιτικής του Α.Π.Θ. Επίσης, συντονίζει το σύνολο των πολυποίκιλων υπολογιστικών μέσων που εξυπηρετούν στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών υπολογιστικών συστημάτων του ΑΠΘ.

    Η σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

    Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

    Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

    Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  • Μέλη

    • Αλετράς Αντώνιος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
    • Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)
    • Κουγιουμτζής Δημήτριος, Καθηγητής (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
    • Πιτσιάνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
    • Τσαδήρας Αθανάσιος, Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
    • Παρτακελίδου Παναγιώτα, Administrative Staff (Directorate of Administrative Affairs)
    • Σαλματζίδης Ιωάννης, Διοικητικό Προσωπικό (Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)
Μετάβαση στο περιεχόμενο