Επιτροπή Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας

Χαράλαμπος Φείδας Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)

Νικόλαος Καντηράνης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Γεωλογίας)

 • Η Κεντρική Επιτροπή για τη λειτουργία της κατασκήνωσης της Καλάνδρας φροντίζει για τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Επίσης, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη δράσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο της.

  Η σύνθεση προέκυψε από τις Συνεδριάσεις της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019 και 3043/23-12-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Γιαννακουδάκης Παναγιώτης, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)
  • Μουρατίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες))
  • Τοκμακίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής (Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών)
  • Κωτσόπουλος Θωμάς, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Παπαδόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Κτηνιατρικής)
  • Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
  • Κακλής Τριαντάφυλλος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Γεωλογίας)
  • Λειβαδιώτου Χρυσούλα, Διοικητικό Προσωπικό (Τμήμα Μισθοδοσίας)
Μετάβαση στο περιεχόμενο