Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

+30 2310 996794, 997410

  • Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών συντονίζει τη δράση των Διευθύνσεων Προσωπικού, Διοικητικού και Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων με στόχο τη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των παρεχόμενων υπό αυτών υπηρεσιών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο