Τμήμα Γενικού Αρχείου

Στεφανία Σγουρή

+30 2310 996768, 996789, 997499, 997498

  • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται η τήρηση:

    • του αρχείου ατομικών φακέλων όλου του προσωπικού  και 
    • του αρχείου όλων των υπηρεσιών

    του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

  • Βασίλειος Ζιώγος
    Κων/νος Παπαϊωάννου

Μετάβαση στο περιεχόμενο