Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων

Αικατερίνη Καλλιαρίδου

+30 2310 996850

 • Η Διεύθυνση Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει και αποτιμά τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Τμήματα της Διεύθυνσης:

  • Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
  • Τμήμα Διασύνδεσης
  • Τμήμα Σπουδών
Μετάβαση στο περιεχόμενο