Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Στυλιανή Τζανάκη

+30 2310 996845

  • Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Έργων συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα:

    • Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
    • Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Μετάβαση στο περιεχόμενο