Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

+30 2310 996863, 2310996908

  • Το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ασχολείται με την εφαρμογή του Ν.3013/2002 και της Υπουργικής Απόφασης 1299/2003.

    Στο Γραφείο υπάγεται επίσης και η Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)  σε εφαρμογή του Π.Δ. 17/1971.

  • Ιορδάνης Μαντζαρίδης

    Δημήτριος Καλαϊτζίδης

Μετάβαση στο περιεχόμενο