Μαθήματα

Προσφερόμενα Μαθήματα Σχετικά με την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων

Σύμφωνα μα τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών των σχολών του ΑΠΘ στους φοιτητές προσφέρονται συνολικά 22 μαθήματα τα οποία έχουν ως κύριο ή τουλάχιστον εν μέρει κύριο αντικείμενο τους τη μελέτη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του φαινομένου των εξαρτήσεων και συγκεκριμένα των ναρκωτικών.

Εξ αυτών των μαθημάτων τα 6 προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ τα υπόλοιπα 16 στα πλαίσια του διιδρυματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», το οποίο οργανώνεται από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και το ΚΕΘΕΑ.

Τα 6 προπτυχιακά μαθήματα προσφέρονται από το τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών και Υγείας (1), το τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (3) και τη Νομική Σχολή (2). Ήτοι από 3 από τις 11 σχολές (ποσοστό 27%) και 3 από τα 41 τμήματα (ποσοστό 7%) του ΑΠΘ.

Τέλος, από τα προσφερόμενα προπτυχιακά μαθήματα το ένα μόνο είναι υποχρεωτικό, ενώ τα υπόλοιπα επιλογής. Όσον αφορά αντίστοιχα τα μεταπτυχιακά μαθήματα, 8 εξ αυτών είναι υποχρεωτικά και τα υπόλοιπα 8 επιλογής.

Σχετικοί σύνδεσμοι: