ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ΣΧΟΛΗ:ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481) Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14.00 το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟ, ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΝΤΕΞΗ,ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΛΟΥΙΖΑ ΑΥΓΗΤΑ,ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ βεβαιώνει ότι μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο), στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν 22 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης: 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ: έλαβε 12 ψήφους. 2. ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΒΒΑ: έλαβε 10 ψήφους. Κατά συνέπεια, εκλέγεται ο Δημήτριος Ζουρούδης. Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΤΕΞΗΣ ΛΟΥΙΖΑ ΑΥΓΗΤΑ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία