Βιβλιοθήκη Τμήματος Μαθηματικών

Τοποθεσία
Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών

3ος όροφος
Δυτική Πτέρυγα

Ωρες λειτουργίας
Δευτ-Παρ. 8:30-19:30

Διοικητικό προσωπικό: 
Πουλχερία Πιτιά
Τηλέφωνο: 
2310-998424
2310-997229
Φαξ: 
2310-998327
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη Τμήματος Μαθηματικών
541 24 Θεσσαλονίκη