Τοποθεσία
Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών

3ος όροφος
Δυτική Πτέρυγα

Ωρες λειτουργίας
Δευτ-Παρ. 8:30-19:30

Διοικητικό προσωπικό: 

Πουλχερία Πιτιά

Τ: 

2310-998424
2310-997229

F: 

2310-998327

E: 

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιβλιοθήκη Τμήματος Μαθηματικών
541 24 Θεσσαλονίκη