Επιτροπή Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Δημήτριος Κωβαίος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

Αιμίλιος Μαυρουδής, Καθηγητής (Τμήμα Φιλολογίας)

 • 1. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) έχει ως έργο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ιδρύματος, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις στις πρυτανικές αρχές, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1.2 του Κανονισμού Λειτουργίας.

  2. Η Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, έξι (6) μέλη ΔΕΠ, τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης – Κέντρο Πληροφόρησης και δύο (2) βιβλιοθηκονόμους του ΑΠΘ.

  Η Επιτροπή μετονομάστηκε από “Επιτροπή Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης” σε “Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)”, στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-11-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Ιωαννίδης Φώτιος, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Κραλίδης Απόστολος, Καθηγητής (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού)
  • Ζωγραφίδης Γεώργιος, Καθηγητής (Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
  • Μεδίτσκου-Ευθυμιάδου Σουλτάνα, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)
  • Αποστολίδου Βενετία, Καθηγήτρια (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)
  • Παπαδοπούλου Ανθούλα, Καθηγήτρια (Τμήμα Νομικής)
  • Χατζηδημητρίου Ευφημία, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Χημείας)
  • Πελτέκη Κωνσταντία, Ε.ΔΙ.Π. (Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • Καρκάνης Ευάγγελος, Διοικητικό Προσωπικό (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
Μετάβαση στο περιεχόμενο