Επιτροπή Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Σουλτάνα Μεδίτσκου-Ευθυμιάδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Ιατρικής)

 • Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) έχει ως έργο τη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ιδρύματος, καθώς και τις σχετικές εισηγήσεις στις πρυτανικές αρχές, σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 1.2 του Κανονισμού Λειτουργίας.

  Η Επιτροπή μετονομάστηκε από “Επιτροπή Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης” σε “Επιτροπή Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ)”, στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016.

  Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 14/29-4-2024.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2025.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Αριστοτέλης Στυλιανού, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
  • Γεώργιος Βουγιατζής, Καθηγητής (Τμήμα Φυσικής)
  • Απόστολος Κραλίδης, Καθηγητής (Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού)
  • Δημήτριος Πατίκας, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες)
  • Ηλίας Ευαγγέλου, Καθηγητής (Τμήμα Θεολογίας)
  • Ιωάννης Φάππας, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
  • Ελευθερία Κοσέογλου, Διοικητική Υπάλληλος (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
  • Σοφία Φράγκου, Διοικητική Υπάλληλος (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο