Το ΑΠΘ ενημερώνει τους ανθρώπους του - Βιντεοσκοπημένο μήνυμα

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου και ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής Συμεών Μεταλλίδης ενημερώνουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τη σωστή πρόληψη ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε αισιόδοξοι.