Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 
Όλοι γνωρίζουμε και κατανοούμε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε.
 
Όλοι μαζί, με ψυχραιμία, θα την αντιμετωπίσουμε.
 
Οι Πρυτανικές Αρχές, από την πρώτη στιγμή, επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε, επικαιροποιώντας ή/και διευκρινίζοντας τα μέτρα που λαμβάνουμε, για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη αποφυγή και περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
 
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλοι μας, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις, βρισκόμαστε δίπλα στην καθεμιά και στον καθένα σας, για να βοηθήσουμε όπου και όσο μπορούμε.
 
Για το λόγο αυτό, σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση ρωτώντας και συζητώντας οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε.
 
24 ώρες το 24ωρο.
 
Με τη σιγουριά ότι θα βγούμε νικητές από τη δύσκολη αυτή κατάσταση, σας ευχόμαστε ένα ήρεμo και υγιές, για σας και τις οικογένειές σας, σαββατοκύριακο.
 
 
Οι Πρυτανικές Αρχές