Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινώνεται η παράταση στην υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 23/6/2021.
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ" έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.mba-auth.gr/

Kyriaki Kosmidou
Professor
Head of School of Economics
Director of Postgraduate Program MBA
Aristotle University of Thessaloniki
School of Economics
54124 Thessaloniki, Greece
tel. +30 2310 996519
email: kosmid@econ.auth.gr

Συνημμένα αρχεία