Ημερίδα για τις Δράσεις «Marie Sklodowska-Curie» στον Ορίζοντα 2020

post image

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: “Δράσεις «Marie Sklodowska-Curie» στον Ορίζοντα 2020”.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρα 9:30 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων-ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (κόκκινο κτίριο ΑΠΘ) (3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://kedea.rc.auth.gr/eventDetails.html?id=18450

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την φόρμα συμμετοχής της ημερίδας που μπορείτε να την αποστείλετε στο tsiligeridis@certh.gr  

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 30 Μάιος, 2017 - 09:30
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
ΑΠΘ - ΕΚΕΤΑ