3ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής και Πληροφορικής Υγείας

 

«Ιατρική ακριβείας υποβοηθούμενη από την εξατομικευμένη υγεία (pHealth) και διασυνδεδεμένη υγεία (connected health

Τo IFMBE WG on Health Informatics and eHealth σε συνεργασία με το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – Απεικονιστικών τεχνολογιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν το 3ο Διεθνές συνέδριο Βιοϊατρικής και Πληροφορικής Υγείας – ICBHI 2017 που θα πραγματοποιηθεί στις 18-21 Νοεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.

Με τη συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο της Βιοϊατρικής και Ιατρικής Πληροφορικής προκύπτει και η ανάγκη σωστής διαχείρισης του πλήθους των νέων επιτευγμάτων και δυνατοτήτων που προκύπτουν στον κλάδο, στοχεύοντας έτσι στην πλήρη  και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους. Το συνέδριο επικεντρώνεται στην ανάγκη αυτή και στοχεύει στη θεμελίωση πλαισίων και μεθοδολογιών σε ταχέως αναπτυσσόμενα επιστημονικά πεδία όπως στα ιατροτεχνολογικά προιόντα (MDD), στην ηλεκτρονική υγεία (eHealth) και στην εξατομικευμένη υγεία (pHealth), αποβλέποντας στη διευκόλυνση της Ιατρικής ακριβείας.

Το συνέδριο θα κινηθεί σε δυο άξονες. Ο πρώτος άξονας θα περιλαμβάνει biosensors, mHealth/uHealth components and systems, biorobotics, electroceuticals and micro-bio-nano recording, bioparametric estimation and filtering. Ο δεύτερος άξονας θα περιλαμβάνει machine learning, multiparametric analytics, bioinformatics, big biodata / biomedical computing, medical decision support, patient safety informatics, interoperability and security.

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου και υποβολής εργασιών είναι η Αγγλική.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 20 Σεπτεμβρίου 2017

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://icbhi.med.auth.gr/

Email επικοινωνίας: icbhi@med.auth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: 
Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Σάββατο, 18 Νοέμβριος, 2017 (All day) έως Τρίτη, 21 Νοέμβριος, 2017 (All day)