Διαδικτυακή Ημερίδα για την Αγία Σοφία - Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών

Εκ μέρους του ΔΣ του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και του Προέδρου του, καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χρήστου, σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ημερίδα για την Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης.. Για τα τεχνικά θέματα της σύνδεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Στράτο Μουρατίδη (stmour@past.auth.gr). Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα!

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 29 Οκτώβριος, 2020 - 17:30