Εργαστήρια Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας

post image

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της έρευνας που παράγεται στο ΑΠΘ με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ, διοργανώνει Εργαστήρια Αξιοποίησης Έρευνας & Καινοτομίας με σκοπό την υποκίνηση και εκπαίδευση των ερευνητών (όλων των Τμημάτων και Βαθμίδων) στην αξιοποίηση της έρευνάς τους.

Στα Εργαστήρια μπορούν να συμμετάσχουν: μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές (1η ομάδα) καθώς και μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΠ (2η ομάδα).

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής θα βρείτε στην εδώ.

Επισυνάπτεται η αφίσα των εργαστηρίων.

Εργαστήρια 1ης Ομάδας: 11 &12 Οκτωβρίου

Εργαστήρια 2ης Ομάδας: 8 & 9 Νοεμβρίου

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 11 Οκτώβριος, 2016 (All day) έως Τετάρτη, 12 Οκτώβριος, 2016 (All day)
Χώρος: 
ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ