Ημέρα Καριέρας Ερευνητών, Career Talks & Networking" «Horizon2020 ERA-Mobilcar

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ) συμμετέχει στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Horizon2020 ERA-Mobilcar, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE).

Το Πρόγραμμα HORIZON2020 ERA-Mobilcar έχει ως απώτερο στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας στους ερευνητές, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της διαφυγής των ερευνητών από την Ελλάδα (φαινόμενο BrainDrain)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος έχει ήδη γίνει εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος στις 4/7/2017 δείτε εδώ σχετικές πληροφορίες,
καθώς και εργαστήρια συμβουλευτικής και προετοιμασίας των υποψηφίων για την Ημέρα Καριέρας.

Η εκδήλωση: "Hμέρα Kαριέρας Ερευνητών Career Talks & Networking" θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου 2017 στο ΚΕ.Δ.Ε.Α

Η εκδήλωση έχει διπλό στόχο:
α) την ενημέρωση των υποψήφιων ερευνητών από ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται με έρευνα, όπως επίσης
β) να δοθεί η δυνατότητα προσωπικών συναντήσεων/συνεντεύξεων μεταξύ των φορέων και των ερευνητών (networking) για μελλοντική συνεργασία
στο πλαίσιο της απασχόλησής τους.
Μέσω των παρουσιάσεων μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει πληροφόρηση για:
το προφίλ και τη δραστηριοποίηση της επιχείρησης/ερευνητικού κέντρου,
τις ειδικότητες και το προφίλ των θέσεων εργασίας, καθώς και
τις εξειδικευμένες ανάγκες των εταιριών/φορέων σε επίπεδο έρευνας,
 
Μπορείτε να δείτε τους φορείς που συμμετέχουν στην εκδήλωση εδώ καθώς και το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ 
1) Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην εκδήλωση και να παρακολουθήσετε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης 
με τις παρουσιάσεις των εταιριών/ φορέων (Career Talks & Networking) που είναι ανοιχτό για όλους  Δηλώστε Συμμετοχή   
2) Κάποιες εταιρίες δεν έχουν συμπληρώσει τον αριθμο ερευνητών που θα δούνε για συζήτηση.
 
Αν είστε: Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, κάτοχος μεταπτυχιακού, υποψήφιος-α διδάκτωρ, κάτοχος διδακτορικού, υποψήφιος-α μεταδιδακτορικός υπότροφος, κάτοχος μεταδιδακτορικού και θέλετε να κλείσετε ραντεβού με κάποια από τις Εταιρίες που έχουν κενό στο πρόγραμμα πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή. 
Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμπτη, 9 Νοέμβριος, 2017 - 09:30 έως 17:00
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) Αμφιθέατρο ΙΙ & ΙΙΙ
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: