Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus + KA2 με τίτλο "MUININ An EU Project on the Recognition of Prior Learning (RLP) – Building Institutional Confidence in Work/Life Learning Experience"

post image

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο με τίτλο “ MUININ An EU Project on the Recognition of Prior Learning (RLP) – Building Institutional Confidence in Work/Life Learning Experience “ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Erasmus + KA2"

Στόχος του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης μεντόρων που θα ενδυναμώνουν – κινητοποιούν, άτομα με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα, να αποφασίσουν να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να λάβουν πανεπιστημιακή μόρφωση
Το έργο υλοποιείται με τη συνεργασία των παρακάτω εταίρων:
·         Equal Ireland Education Research & Related Co Ltd (ΣυντονιστήςΕταίρος)
·        Πανεπιστήμιο Bacau της Ρουμανίας
·         World University Service of the Mediterranean (WUS MED)
·         Ιδιωτικός μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός TUCEP της Περούτζια της Ιταλίας
·         Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γραφείο Διασύνδεσης
Tην Τρίτη 31 Οκτωβρίου στις 11.00, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν οι δράσεις του προγράμματος, καθώς επίσης και τα πρώτα επιστημονικά αποτελέσματα του έργου.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι  φορέων που δραστηριοποιούνται σε δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης μεντόρων, καθώς και υποψήφιοι εκπαιδευτές (mentors) και εκπαιδευόμενοι (mentees). Στο τέλος της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες.
Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχημένη υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.
Δηλώστε εδώ συμμετοχή 
Πληροφορίες επικοινωνίας
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Τρίτη, 31 Οκτώβριος, 2017 - 11:00 έως 13:00
Χώρος: 
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: