Ενημερωτική εκδήλωση Erasmus+ για Σπουδές 2020-2021

post image
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος, 2020 - 10:00 έως 12:30
Χώρος: 
Αίθουσα τελετών ΑΠΘ
Οργάνωση εκδήλωσης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: