Προκήρυξη μίας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΑΠΘ

Κείμενο προκήρυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την πλήρωση θέσης καθηγητή
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
   

Το παρακάτω Τμήμα του Πανεπιστημίου μας αποφάσισε την προκήρυξη της εξής θέσης καθηγητή:

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματείας 2310999450 e-mail: info@dent.auth.gr)
- Μιας (1) καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οδοντική Χειρουργική» (κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: 00001657836)
Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1078/26-10-2016 τ.Γ΄ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 03-01-2017.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΑΠΕΛΛΑ”(https:// apella .minedu.gov.gr) και κατατίθενται και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Πληροφορίες στα αντίστοιχα τηλέφωνα και e-mail.

 

Πληροφορίες προκήρυξης
Τύπος θέσης: 
Καθηγητή
ΦΕΚ: 
1078/26-10-2016 τ.Γ΄
Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 
Τρίτη, 3 Ιανουάριος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310995190
Φαξ: 
2310996788
Προέλευση Προκήρυξης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Συνημμένα αρχεία
Συνημμένα αρχεία: